Star Wars: Elfelejtett Álmok

Nyitány

Üdv, a fedélzeten

Luke_discovers_hoth.jpg
A füst marta az arcodat. A ruhád a hibernációs zselétől ázott át, gőzölgött a testeden, ahogy elgémberedett tagokkal araszoltál tovább, az égő műanyag füstjétől fuldokolva. A látásod lassan tisztult ki. Kétrét görnyedve hánytál egy összeégett, szerkezeti gerendától roncsolt nő holtteste mellett. Tovább botorkáltál a fény felé. Kígyóként tekergőző, statikus elektromosságtól sistergő kábelkötegek kígyóztak a padlón. Megbotlottál, de nem emelt fel senki. Robbanástól tépett plasztacél lemezek maradványai martak a húsodba, amikor a hólepte szabadba zuhantál. Jólesett a hideg. A hó tiszta érintése. Ahogy rád fagyott a tartály transzferanyaga, fogvacogva ébredtél rá, hogy nem éltél túl semmit.

Csak megérkeztél.

Valahova.

Comments

humalajos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.